TERMS

Tuto záruku poskytuje společnost Yakima Europe Coöperatief U.A., družstevní společnost, organizovaná a existující podle právních předpisů státu Nizozemí, se sídlem firmy v Rotterdamu, kanceláře a registrovaná obchodní adresa Twentehaven 7, 3433 PT Nieuwegein, Nizozemí, [email protected] (dále jen: „YakimaEU") koncovému uživateli tohoto produktu YakimaEU.

Na tento produkt YakimaEU se vztahuje záruka po dobu [pěti] ([5]) let od původního data zakoupení koncovým uživatelem, která pokrývá materiálové a výrobní vady.

V případě, že je vyžadován záruční servis, měli byste produkt YakimaEU vrátit původnímu prodejci, od něhož jste produkt zakoupili, nebo jakémukoliv autorizovanému prodejci YakimaEU.

Tato záruka je omezena na následující záruční podmínky:

 1. Uplatnit nárok na reklamaci v rámci této záruky je možné pouze tehdy, je-li produkt YakimaEU předložen s původní fakturou nebo paragonem nebo potvrzením a s čitelným sériovým číslem na produktu YakimaEU.
 2. Povinnosti YakimaEU jsou omezeny na opravu nebo, podle vlastního uvážení, nahrazení produktu YakimaEU nebo jeho vadné části.
 3. Opravy v rámci záruky musí být provedeny YakimaEU. Náhradu nelze poskytnout v případě opravy provedené jiným subjektem a na tuto náhradu nebo poškození produktu YakimaEU způsobené touto opravou se nevztahuje záruka.
 4. Za výrobní nebo materiálovou vadu tohoto produktu YakimaEU se nepovažuje nutnost úpravy za účelem vyhovění platným národním nebo místním technickým nebo bezpečnostním směrnicím ve státech mimo Evropskou unii. Tato záruka se nevztahuje na takto upravené produkty YakimaEU a takto upravený nebo poškozený produkt není možné nahradit.
 5. Tato záruka se nevztahuje na následující:
  1. pravidelná kontrola, údržba, výměna součástí z důvodu běžného opotřebení, modifikace, které nebyly provedeny nebo autorizovány YakimaEU;
  2. náklady na dopravu, odstranění nebo montáž produktu YakimaEU;
  3. přetěžování a jiné nevhodné použití včetně používání produktu YakimaEU mimo rámec běžného účelu a špatné montáže;
  4. vady způsobené špatným upevněním nákladu a vady způsobené při nehodě nebo poruše vozidla před montáží produktu YakimaEU;
  5. poškození způsobené bleskem, požárem, záplavami, vyšší mocí, válkou, veřejným výtržnictvím a dalšími příčinami, které YakimaEU nemůže ovlivnit.
 6. Práva koncového uživatele vyplývající ze zákona místní legislativy nejsou touto zárukou ovlivněna ani v případě nesouladu se smlouvou vzniklou s autorizovaným prodejcem YakimaEU. S výjimkou nesouladu s místní legislativou jsou práva koncového uživatele vyplývající z této záruky zaručena a společnost YakimaEU a její společnostní skupina a distributoři (včetně autorizovaných prodejců YakimaEU) nenesou zodpovědnost za nepřímé nebo následné škody.