DISCLAIMER

Informace uvedené na této webové stránce slouží výhradně pro obecné účely.

Poskytovatelem informací je Yakima Europe Coöperatief U.A. a přestože se snažíme uvedené informace pravidelně aktualizovat a opravovat, neprohlašujeme ani se nezaručujeme, přímo ani náznakem, za kompletnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost související s touto webovou stránkou nebo informacemi, produkty, službami, údaji, cenami nebo souvisejícími obrázky zveřejněnými na této webové stránce za jakýmkoliv účelem. Spoléhání na tyto informace je tedy čistě na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození včetně neomezené, nepřímé nebo náhodné ztráty nebo poškození nebo jakékoliv ztráty nebo poškození vzniklého v souvislosti se ztrátou údajů nebo ztrátou na zisku vzniklé nebo spojené s používáním této webové stránky.

Přes tuto webovou stránku můžete být odkázáni na další webové stránky mimo Yakima Europe Coöperatief U.A. Povahu, obsah a dostupnost těchto stránek nemůžeme nijak ovlivnit.  Obsah jakýchkoliv odkazů nutně nevyjadřuje jejich doporučení nebo podporu jejich zobrazení.

Děláme vše v našich silách, aby tato webová stránka fungovala bez problémů. Yakima Europe Coöperatief U.A. nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost této webové stránky způsobenou technickými potížemi mimo naši kontrolu.