PRIVACY

On-line prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak společnost Yakima používá a chrání veškeré informace, které nám poskytujete při používání tohoto webu. Usilujeme o zajištění ochrany vašeho soukromí. Kdykoli vás požádáme, abyste nám poskytli určité informace, které umožňují vaši identifikaci při používání tohoto webu, ujišťujeme vás, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Čas od času můžeme tyto zásady změnit aktualizací této stránky.

 

Souhlas

 

Souhlasem s tímto oznámením o ochraně osobních údajů nám dáváte svolení zpracovávat vaše osobní údaje konkrétně pro vymezené účely. Aby společnost Yakima mohla zpracovávat oba typy osobních údajů, je zapotřebí výslovně poskytnutý souhlas. Pokud vás žádáme o citlivé osobní údaje, vždy vám řekneme, proč a jak budou tyto informace využívány.

 

Proč potřebuje společnost Yakima shromažďovat a ukládat osobní údaje?

 

Informace, které shromažďujeme, slouží k poskytování požadované služby, ke zlepšení uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami, k udržování a vylepšování našich produktů a služeb a k nasměrování marketingových a obchodních rozhodnutí. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, adresu a údaje o kreditní kartě. V každém případě se zavazujeme zajistit, že informace, které shromažďujeme a používáme, jsou pro tento účel vhodné a nepředstavují narušení vašeho soukromí.

 

Pokud byste se ucházeli o pracovní pozici u společnosti Yakima, budeme od vás požadovat osobní identifikační údaje, abychom mohli dokončit náš náborový proces.

 

Bude společnost Yakima sdílet mé osobní údaje s někým dalším?

 

Vaše osobní údaje můžeme předat třetím osobám, které společnosti Yakima v průběhu jednání s vámi na základě smluvního vztahu poskytují služby. Všechny třetí strany, s nimiž můžeme sdílet vaše údaje, jsou povinny uchovat vaše údaje bezpečně a použít je pouze k plnění služby, kterou vám poskytují naším jménem. Když už nepotřebují vaše údaje k tomu, aby tuto službu splnili, údaje zlikvidují v souladu s postupy společnosti Yakima. Chceme-li předat citlivé osobní údaje třetím stranám, uděláme tak až poté, co obdržíme váš souhlas, pokud nebudeme ze zákona povinni jednat jinak.

 

 

Jak bude společnost Yakima používat osobní údaje, které o mě shromažďuje?

 

Společnost Yakima bude zpracovávat (shromažďovat, ukládat a používat) vámi poskytnuté informace způsobem, který je v souladu s příslušnými zákony o ochraně soukromí. Budeme usilovat o to, aby vaše informace byly přesné a aktuální a abychom je nedrželi déle, než je nutné. Společnost Yakima je povinna uchovávat informace v souladu se zákonem, například informace potřebné pro daň z příjmů a účely auditu. Délka uchovávání určitých osobních údajů se může řídit také určitými požadavky obchodního sektoru a dohodnutými postupy. Osobní údaje mohou být podle jednotlivých obchodních potřeb uchovávány nad rámec těchto období.

 

Vaše údaje, které používáme pro marketingové účely, budeme uchovávat, dokud nám neoznámíte, že už takové marketingové informace nechcete dostávat.

 

Vaše práva

 

Shrnuli jsme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá z těchto práv jsou složitá. Pro úplné vysvětlení těchto práv doporučujeme přečíst si příslušné zákony a pokyny od regulačních orgánů.

Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou:

  • právo na přístup;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz;
  • právo omezit zpracovávání;
  • právo vznést námitku proti zpracovávání;
  • právo na přenositelnost dat;
  • právo podat stížnost orgánu dozoru; a
  • právo odvolat souhlas.

 

Mezinárodní převody vašich osobních údajů

 

Máme kanceláře a provozovny v Austrálii, Asii a Spojených státech amerických. Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jedné z těchto zemí. Přenosy údajů budou chráněny vhodnými bezpečnostními opatřeními spadajícími pod naše zásady a postupy ochrany osobních údajů.

 

 

Jak používáme soubory cookie

 

Soubor cookie je malý soubor požadující povolení o uložení na pevný disk vašeho počítače. Po vašem souhlasu dojde k přidání souboru cookie, který pomáhá analyzovat návštěvnost webu nebo vás informuje, když navštívíte určitý web. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako jednotlivce. Webová aplikace dokáže přizpůsobit své operace vašim potřebám a preferencím prostřednictvím shromažďování a zapamatování si informací o vašich preferencích. Používáme soubory cookie protokolu provozu, abychom zjistili, které stránky se používají. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webových stránek a vylepšovat náš web, resp. jej přizpůsobovat potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy. Následně jsou data odebrána ze systému. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky tím, že můžeme sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup do vašeho počítače ani žádné informace o vás s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet. Soubory cookie můžete přijmout či odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale podle potřeby můžete většinou upravit nastavení prohlížeče tak, aby byly soubory cookie odmítány. To však může zabránit vašemu plnému využití webové stránky.

 

Bezpečnost

 

Usilujeme o zajištění bezpečnosti vašich údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo odhalení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, jež informace, které shromažďujeme on-line, zajistí a zabezpečí.

 

Odkazy na jiné webové stránky

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, upozorňujeme, že nad těmito ostatními webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, jelikož tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů řízeny. Měli byste postupovat opatrně a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

 

Důležité

Pokud se domníváte, že informace, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete požádat o prohlédnutí těchto informace či o jejich nápravu či odstranění. Chcete-li podat stížnost, jak jsme zpracovali vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat kliknutím sem.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost orgánu dozoru.